Top drop
live84 Aktif

Hizmet Şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı ile Site Yöneticisi arasındaki ilişkiyi düzenlemek, Kullanıcı ile Site Yöneticisinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, ikincisinin yasal statüsünü (pozisyonunu), şartlarını ve gerekçelerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ve geliştirilmiştir. sorumlulukları, serbest bırakılma gerekçeleri ve Site kurallarının ihlali için uygun yaptırım önlemlerinin uygulanmasına ilişkin prosedür.
Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Site Yöneticisi tarafından sınırsız sayıda tamamen yasal ve yasal olarak yetkin bireye (vatandaş) hitap eden halka açık bir tekliftir. Anlaşmada belirtilmiştir.
Bu Sözleşmenin kabulü, Kullanıcının Sözleşmenin şartlarını kabul ettiğini gösteren fiili (kesin) eylemleri anlamına gelir, özellikle bu tür eylemler arasında Kullanıcının Sitede Yetkilendirilmesi ve Site Yöneticisinin hizmetleri için ödeme yapılması yer alır.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kabulü, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi metninde belirtilen tüm hüküm ve kuralları yerine getirme yükümlülüğünün yanı sıra, koşullarını okuyup kabul etmek anlamına gelir.
Web Sitesi Yöneticisi ve Kullanıcı bu Sözleşmede birlikte 'Taraflar' ve ayrı ayrı 'Taraf' olarak anılacaktır.
1.SÖZLEŞMEDE KULLANILAN ŞARTLAR VE TANIMLAR
1.1 Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:
1.1.1Web sitesi, belirli bir ağ adresi altında İnternette bulunan, bilgisayar programları (yazılım) içeren ve içeren web sayfalarından oluşan, teknik işleyişini, grafik çözümünü (tasarım) sağlayan bileşik bir çalışma olan entelektüel faaliyetin bir sonucudur. Site Kullanıcılarına eğlence ve cazibe hizmetleri sağlamak için tasarlanmış metin bilgileri, fotoğrafik görüntüler, resimler, videolar vb. içerik. Bu Sözleşme metninde yer alan Web Sitesi, İnternet üzerinde alan adı (adres) - cscase.com ve türevleri altında bulunan Web Sitesi anlamına gelir.
1.1.2Web Sitesi Yöneticisi - Yasal gerekçelerle Siteye sahip olma, Siteyi kullanma ve elden çıkarma haklarına sahip olan ve Siteyi, Kullanıcıya işbu Sözleşme kapsamında eğlence hizmetleri sağlamak üzere Kullanıcının kullanımına sunan kişi.
1.1.3Kullanıcı - Sitede Yetkilendirme prosedürünü geçen ve Siteyi asıl amacına ve işlevselliğine uygun olarak, özellikle eğlence hizmetleri ve Sitenin kullanımından kaynaklanan ahlaki ve psikolojik tatmin için kullanan herhangi bir gerçek kişi (vatandaş).
1.1.4Sitede Yetkilendirme - Sitede Kullanıcıya benzersiz bir ad atanarak, özellikle Site Yöneticisi tarafından belirlenen şekilde ve yöntemle, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, siteye kayıt yoluyla gerçekleştirilen, Kullanıcının kişiselleştirilmesi ve tanımlanması. Site (Sitedeki kayıt formunun doldurulması), İnternet platformu 'Steam' aracılığıyla, 'VK' sosyal ağı aracılığıyla, 'Facebook' sosyal ağı aracılığıyla veya Site Yöneticisinin takdirine bağlı olarak başka herhangi bir şekilde.
1.1.5Sanal nesne - çok oyunculu çevrimiçi bilgisayar oyunlarında kullanılabilen oyun envanteri (şey), oyun anahtarı vb.
1.1.6Kullanıcı Hesabı - Kullanıcının, kendisinden (kendisinden) alınan (sağlanan) hesaplardan oluşan Sitedeki kişisel kartı:
 • Parasal (elektronik) fonlar;;
 • Kullanıcı tarafından Siteye gönderilen sanal nesneler.
 • Kullanıcı tarafından Sitede ve/veya Site aracılığıyla gerçekleştirilen tüm finansal ve mülk işlemlerini ve ayrıca Kullanıcı tarafından harcanmamış (kullanılmayan) fonların, Sanal Nesnelerin ve Madeni Paraların bakiyesini yansıtan Sitenin kullanımı için madeni paralar.
1.1.7Kullanıcı Profili, Sitede Yetkilendirildikten sonra Kullanıcıya tahsis edilen (sağlanan), Kullanıcı hakkında belirli bilgileri (alınan Sanal Nesneler, alınan Eğlence Hizmetleri miktarı vb.) ve diğer bilgileri içeren Sitede özel bir sanal alan anlamına gelir. Sitenin asıl amacına ve işlevselliğine uygun olarak kullanılması için gerekli.
1.2 Bu Sözleşmenin 1.1 maddesinde tanımlanmayan terimler, Sözleşmede kullanılabilir. Bu gibi durumlarda, şartlar bu Sözleşmenin metnine ve anlamına uygun olarak yorumlanacaktır. Bu Sözleşme metninde bir terimin açık bir şekilde yorumlanmaması durumunda, terimlerin yorumlanmasında rehberlik edilmelidir: ilk olarak, 1.1.1 maddesinde belirtilen Sitede tanımlandığı gibi. bu Anlaşmanın, ikinci sırada, mevcut Estonya mevzuatının normlarına uygun olarak.
2. KULLANICI YETKİLERİ VE KİŞİSEL VERİLER
2.1Sitenin kullanımına yalnızca Sitede Yetkilendirme prosedürünü geçen kişiler tarafından izin verilir. Sitenin, Kullanıcı'nın ikamet ettiği ülkenin yasalarına uygun olarak tam yasal ehliyete sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.
2.2Sitenin kullanımına, Kullanıcıların kişisel duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yalnızca ticari olmayan amaçlarla izin verilmektedir.
2.3Kullanıcının Sitede Yetkilendirilmesi için gerekli prosedür ve bilgileri Site Yöneticisi kendi takdiri ve yegane kararıyla belirler.
2.4Kullanıcı art arda 12 ay boyunca Siteye giriş yapmazsa, Site Yöneticisi Kullanıcıyı e-posta, Site veya diğer uygun yollarla bilgilendirerek bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Bildirimin gönderildiği andan itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde Kullanıcı Site üzerinde yetki vermemiş ve Site Hizmetlerinin kullanımını yenilememişse, belirli bir Kullanıcı ile olan bu Sözleşme feshedilmiş sayılır.
2.6 İşbu Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda, Kullanıcı'nın Web Sitesini kullanırken elinde bulundurduğu Sanal Nesneler ve Parasal (elektronik) Fonların tamamı, Sözleşme'nin feshi anında herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edilecektir.
2.7İşbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra Kullanıcı, Web Sitesi Yöneticisine para ödenmesi, Sanal Nesnelerin sağlanması vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir talepte bulunamaz veya talepte bulunamaz.
2.8Kullanıcı, işbu belgeyle, Siteye bilgilerin yerleştirilmesinin ve ayrıca kişisel verileri de dahil olmak üzere Site Yöneticisine aktarılmasının kendileri tarafından bağımsız, gönüllü ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirildiğini kabul ve beyan eder.
2.9Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine izin vermektedir. Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının kişisel verilerini bu Sözleşmenin amaçları, özellikle hizmetlerin sağlanması için kullanma hakkına sahiptir.
2.10Kullanıcı, reklam ve sistem mesajları ve Site Yöneticisinden bildirimler dahil olmak üzere çeşitli sms, e-posta ve diğer bilgi gönderme/alma biçimlerini almayı kabul eder.
2.11İşbu Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda, Kullanıcı'nın Web Sitesini kullanırken elinde bulundurduğu Sanal Nesneler ve Parasal (elektronik) Fonların tamamı, Sözleşme'nin feshi anında herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edilecektir.
2.11.1Kullanıcı tarafından Sitede kullanımının bir parçası olarak iletilen ve/veya belirtilen ve/veya yayınlanan bilgiler, özellikle:
 • Sitede Yetkilendirme sırasında belirtilen Kullanıcılarla ilgili veriler, özellikle ad, soyad, cinsiyet, e-posta adresi, takma ad, şifre ve Site Yöneticisinin takdirine bağlı olarak belirlenen Kullanıcılar hakkındaki diğer veriler;
 • E-posta yoluyla gönderilen ve/veya onlar tarafından gönderilen Kullanıcılar hakkındaki veriler.
 • Kullanıcılar tarafından Web Sitesi Yöneticisinin motive edilmiş bir talebi üzerine sağlanan veriler. Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcıların Web Sitesine erişimini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Kullanıcılara karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için Web Sitesi Yöneticisi için gerekli bilgileri Kullanıcılardan talep etme hakkına sahiptir. Bunu yaparken Kullanıcılar, ilgili bilgileri Web Sitesi Yöneticisine zamanında ve iyi niyetle vermekle yükümlüdür.
2.11.2Kullanıcılar tarafından Siteyi kullanırken kullanılan yazılım hizmetlerinden otomatik olarak elde edilen bilgiler, özellikle:
 • Marka (model), işletim sistemi ve sürümü, benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından Siteyi ziyaret ederken kullanılan sabit donanım cihazı hakkındaki veriler;
 • Mobil ağ, telefon modeli (markası), Siteye erişmek için bir mobil cihaz kullanılıyorsa Kullanıcının konumu hakkında bilgiler;
 • Sunucu günlüklerine kaydedilen veriler, özellikle Kullanıcı arama sorguları, tanımlama bilgileri, IP adresi, sistem arızaları vb. hakkında bilgiler;
 • Kullanıcının ISP'sinin etki alanı, bulunduğu ülke hakkında veriler;
 • Otomatik mod da dahil olmak üzere, Siteyi kullanırken elde edilen Kullanıcı ile ilgili diğer bilgiler (veriler).
2.11.3Kullanıcı Sitede Yetkilendirdikten sonra, Site Yöneticisi, Kullanıcı tarafından seçilen yetkilendirme yöntemine bağlı olarak topluluklarda belirli bir Kullanıcıyı tanımlayabilecektir: STEAM, VK veya Facebook. Site Yöneticisi de bu hizmetlere yerleştirilen Kullanıcı hakkında her türlü bilgiyi alma hakkına sahiptir. Kullanıcıyı STEAM hesabı aracılığıyla Sitede yetkilendirirken, Site Yöneticisine benzersiz bir sayısal tanımlayıcı iletilir, ancak Kullanıcı tarafından STEAM kaynağında belirtilen özel veriler değil.
2.12Site Yöneticisi, kullanıcılardan sağlanan veya alınan bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz, yasal ve kapasitelerini izlemez, çünkü Kullanıcı'nın istisnasız her durumda kendisi hakkında tam ve doğru bilgi sağladığını varsayar ve bundan hareket eder ve bu bilgilerin güncelliğini korur.
2.13Ancak, Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının rızasıyla kişisel verilerin kamuya açık olduğunu dikkate alarak, Kullanıcıların kişisel verilerini işlerken, onları Web Sitesi tarafından sağlanmayan bir şekilde yetkisiz erişime karşı korumak için tüm organizasyonel ve teknik önlemleri almayı taahhüt eder. Ancak, Site'nin arızalanması, virüs veya hacker saldırıları, teknik arızalar ve diğer durumlar sonucunda Kullanıcı'nın kişisel verilerinin başkalarının eline geçmesi mümkündür. Kullanıcı bunu anlar ve Kullanıcının kişisel verilerini kamuya açık hale getirmesi koşuluyla, Web Sitesi Yöneticisine karşı bu konuda herhangi bir iddiada bulunmayacağını kabul eder.
2.14Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcıların kişisel verilerini elde etmeye, değiştirmeye, engellemeye, imha etmeye, dağıtmaya, kopyalamaya yönelik üçüncü şahısların eylemlerinden kaçınmaya çalışacaktır.
2.15 İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, kişisel verilerini Site'de belirterek, aşağıdakileri koşulsuz olarak kabul eder:
 • Site üzerinden sınırsız sayıda kişiye kişisel verilerin sağlanması ile;
 • Kişisel verilerin Site Yöneticisi tarafından işlenmesi ile;
 • Kişisel verilerin Site üzerinden yayılması ile;
 • Web Sitesinin işleyişi ile bağlantılı olarak bu tür verilerle ilgili olarak Web Sitesi Yöneticisinin diğer eylemleri ile.
2.16Kullanıcı, Site'nin kullanımına ilişkin verileri üçüncü şahısların erişiminden uzak tutmayı, ayrıca raporlamamayı ve ilgili bilgileri üçüncü şahıslara vermemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, bu kurala uyulmamasıyla ilgili tüm olası ve fiili olumsuz sonuçların tüm sorumluluğunu ve riskini taşır.
2.17Kullanıcı, kişisel verilerini Sitede yayınlayarak, bunu gönüllü olarak yaptığını ve işlenmek üzere gönüllü olarak Site Yöneticisine sağladığını onaylar. Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen şekilde bilgi sağlamasının tamamen Kullanıcının takdirinde ve iradesinde olduğunu onaylar.
2.18Web Sitesi Yöneticisi, yalnızca Kullanıcı tarafından Web Sitesine yerleştirilen Kullanıcının kişisel verilerini işleyecektir. Kullanıcının kişisel verileri, Sitenin yazılım ve donanım araçları tarafından işlenir.
2.19Kullanıcı, Siteye üçüncü şahıslara ait kişisel verileri yerleştirmemeyi ve ayrıca diğer Kullanıcıların kişisel verilerini Estonya mevzuatının gerekliliklerini karşılamayan herhangi bir şekilde, yasa dışı veya yasa dışı amaçlarla, kâr ve diğer amaçlarla kullanmamayı taahhüt eder. Sitenin amaçlarına uymayan amaçlar.
2.20Kullanıcı, Site üzerinde oluşturulan veri tabanından kendisi ile ilgili bilgilerin silinmesini (kaldırılmasını) talep etme hakkına sahiptir. Bunu yapmak için Kullanıcı, Site Yöneticisinin e-posta adresine, bilgileri silinecek Kullanıcının e-posta adresini ve Kullanıcı ID numarasını belirten bir bildirim göndermelidir.
2.21Genel bir kural olarak, Web Sitesi Yöneticisinin Kullanıcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi için bu tür bir aktarımın gerekli olduğu durumlar ve Sözleşmenin 2.18. paragrafında belirtilen durumlar dışında, Kullanıcılar hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara aktarma hakkı yoktur.
2.22Kullanıcı ile ilgili bilgilerin, Kullanıcının önceden izni olmaksızın üçüncü şahıslara açıklanabileceği durumlar:
 • Soruşturma ve soruşturma organları, savcılıklar ve yerel özyönetim organları dahil olmak üzere Devlet kurumlarına, motive edilmiş talepleri üzerine bilgilerin iletilmesi;
 • Bir yargı işlemine dayanarak;
 • Hak ve menfaatlerinin ihlali veya ihlal iddiası halinde, gerekçeli talepleri üzerine üçüncü kişilere;
 • Yürürlükteki yasalarca belirlenen diğer durumlarda.
2.23Yönetici, bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Kullanıcının kişisel verilerinin korunması konusunda Kullanıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.
2.24Site Yöneticisi, üçüncü tarafların Kullanıcı verilerine kasıtlı olarak erişme girişimlerinden kaynaklanan kar kaybı veya veri kaybı, onur, haysiyet veya ticari itibarın zarar görmesi dahil olmak üzere dolaylı, kazara, kasıtsız herhangi bir zarardan Kullanıcıya veya temsilcilerine karşı sorumlu olmayacaktır.
3. KONU
3.1İşbu Sözleşmenin konusu, Site Yöneticisi tarafından Kullanıcılara hizmetlerin sağlanmasına ilişkin genel koşulları, Kullanıcıların temel hak ve yükümlülüklerini, işbu Madde 1.1.1'de belirtilen Web Sitesinin temel kurallarının tanımını oluşturmaktır. Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin şartlarının ihlali için sorumluluk önlemleri.
3.2 İşbu Kullanıcı sözleşmesinin sınırları dahilinde, Site Yöneticisi, Sitenin işlevselliği ile tesis ettiği teknik imkanların kullanımında sağlanması konusunda Kullanıcıya hizmet vermektedir ve Kullanıcı, Yöneticinin hizmetlerini boyut, düzen ve koşullarda ödemeyi taahhüt etmektedir. işbu Sözleşme tarafından oluşturulan ve ayrıca doğrudan Siteye yerleştirilen bilgiler.
3.3Hizmetlerin Site Yöneticisi tarafından sağlanması, Kullanıcıların Site hizmetlerini kullanarak maddi kazanç elde etme imkanı sağlamadan, risksiz oyunlara ve eğlencelere katılım şeklinde boş zamanlarını geçirmeleri için bir fırsat sağlamayı amaçlamaktadır.
3.4Sitenin işlevselliğini eğlence amaçlı kullanan Kullanıcıların, bu Kullanıcılardan bir veya daha fazlasının yararına bu hizmetlerin sağlanmasının sonuçlarını etkilemek için bot kullanmaları ve birbirleriyle gizli anlaşma ve etkileşim kurmaları yasaktır. Site Yöneticisi tarafından bu tür gerçeklerin tespiti, Kullanıcının bir bütün olarak Siteye erişiminin yasaklanmasının temeli olacaktır.
3.6 Kullanıcının Sitenin işlevselliğini (ismi, amacı ve içeriği ne olursa olsun) kullanmasını sağlamanın bir parçası olarak, Site Yöneticisi Kullanıcıya aşağıdaki ilgili hizmetleri sağlar:
3.6.1Siteyi kullanmak için erişim;
3.6.2Sitenin teknik özelliklerini kullanma hakkı;
3.6.3Belirli çok oyunculu çevrimiçi veya çevrimdışı bilgisayar oyunları hakkında bilgi sağlamak;
3.6.4Sanal Nesnelerin, ilgili Sözleşmede tanımlanan şekilde ve koşullarda Kullanıcıya sunulması.
3.7Site Yöneticisi tarafından sağlanan hizmetler, eğlence (Sitede sunulan grafikler/animasyon) ve cazibe (yazılım-simülatör) hizmetleridir. Sitenin hizmetleri kavramsal olarak çok oyunculu çevrimiçi oyunlar konusuyla ilgilidir. Site Yöneticisi tarafından sağlanan hizmetler, Kullanıcıların kişisel duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir ve bir simülatör ilkesine dayanmaktadır. Hizmetleri kullanmanın bir sonucu olarak, Kullanıcı, belirli oyun durumlarının simülasyonuna katılımından, bu sürecin olası olumsuz sonuçlarının yükünü üstlenmeden duygusal tatmin yaşayabilir (Sitedeki hizmetlerde yalnızca bir süreç olarak sunulan bir süreç). simülasyon).
3.8Web Sitesi Yöneticisi tarafından sağlanan hizmetler, organizasyon ve riske dayalı oyunların yürütülmesine ilişkin hizmetler değildir, yani kumar, piyango, çekilişler ve Kullanıcının herhangi bir maddi risk taşıdığı diğer hizmetler değildir. Yani hizmetler, Kullanıcının kazanmak için riske dayalı bir anlaşmaya girdiği süreçler değildir. Site Yöneticisi tarafından sağlanan hizmetler kumar unsurları içermez, risk bazlı bir kazanma sözleşmesinin unsurlarını ve işaretlerini (risk bazlı oyunlar, riskli oyunlar) içermez.
3.9Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın belirli hizmetlerin sağlanmasını iptal edebilir. Bu durumda, Web Sitesi Yöneticisi, ilgili hizmetleri almak için Kullanıcı tarafından yatırılan tüm fonları vb. Kullanıcının hesabına geri yükleyecektir.
4. Sağlanan hizmetler
4.1Web Sitesi Yöneticisi, Web Sitesi Yöneticisinin takdirine bağlı olarak ve Web Sitesinin işlevselliğine uygun olarak belirlenen belirli bir Sanal Nesneyi alma fırsatı ile Kullanıcılara eğlence ve cazibe hizmetleri sağlar.
4.2Kullanıcı, ilgili hizmeti alabilmek için Kullanıcıya ait olan ve Kullanıcı Hesabında tutulan fonlar şeklinde bir ücret ödeyecektir. Ücret tutarı, Kullanıcının almayı tercih ettiği Sanal Nesne kategorisi bölümünde Sitenin kendisinde yayınlanan bilgilere göre belirlenir.
4.3Hizmet sunumu çerçevesinde Kullanıcıya sağlanabilecek Sanal nesnenin belirli türü ve buna karşılık gelen adı, işlevi ve içeriği otomatik modda tanımlanır. Aynı zamanda ödeme yapıldığında Kullanıcıya sadece ilgili hizmetin (Sanal nesne) ait olduğu kategori hakkında bilgi verilir.
4.4Kullanıcı, kategorisi Sitenin bu bloğunda tanımlanan belirli bir Sanal Nesneyi satın almaya (elde etmeye) bağımsız olarak karar verir.
4.5 Kullanıcı, bu Hizmet Bloğuna katılmak için bir Sanal Nesne (öğe) aldıktan sonra, Kullanıcı, alınan Sanal Nesneyi (öğe) Satma veya Geri Çekme fırsatına sahip olur. Bu, hem hizmetlerin Kullanıcıya sunulduğu web sayfasında hem de Kullanıcı Profili web sayfasındaki 'Öğeleriniz' bölümünde yapılabilir.
4.5.1 Sanal Nesnenin (ürün) satışı, içinde değerlendirildiği Sanal Nesnenin (ürün) tam değerini Kullanıcı Hesabına eşdeğer bir nakite aktaracaktır. Sanal Nesnenin kendisi Kullanıcı Hesabından silinecektir.
4.5.2 Sanal nesnenin (öğenin) geri çekilmesi, Sanal nesnenin (ürün) maliyetinin STEAM hizmetinde Kullanıcının hesabına gönderilmesine neden olacaktır. Kullanıcı, Sanal Öğenin ücretini STEAM hesabına aldığında, Sanal Öğe, Kullanıcının Sitedeki Hesabından silinir.
4.5.3 Kullanıcı bu Hizmet Bloğuna katılmak için bir Sanal Öğe aldıktan sonra, Kullanıcı 24 (yirmi dört) saat içinde Sanal Öğeyi satmadıysa veya geri çekmediyse, Sanal Öğe otomatik olarak aşağıda açıklanan kurallara göre Satılır. bu Anlaşmanın 4.5.1 paragrafı.
4.6Kullanıcı kesinlikle açık ve kesindir:
 • Kullanıcı tarafından Sanal Nesne edinme hizmeti için ödenen ücret koşulsuz olarak iade edilemez;
 • Hizmetin bir parçası olarak Kullanıcıya aktarılan belirli Sanal Nesne türü, Kullanıcının beklenti ve/veya isteklerini karşılamayabilir;
 • Hizmet kapsamında Kullanıcıya aktarılan Sanal Nesnenin özel türü, Sitenin teknik sistemi tarafından rastgele bir seçimle otomatik olarak belirlenir;
 • Hizmet kapsamında Kullanıcıya sağlanan Sanal Nesne, içeriği ve piyasa değeri açısından Kullanıcı tarafından yapılan ödemeye karşılık gelmeyebilir.
 • Yenileme yaparak, Kullanıcı, 30 (otuz) günlük bir süre boyunca, Sanal Nesnelerin ve ayrıca Web Sitesinin başka şekilde kapatılan diğer işlevlerinin geri çekilmesine erişim açar, bundan sonra yukarıda belirtilen işlevler otomatik olarak devre dışı bırakılır. Hesabın tekrar tekrar doldurulması yapılır.
4.7 Site, Kullanıcıya 'Giveaway' adı verilen bir Özelliğe erişim sağlar:
4.7.1 cscase.com/wheel adresinde bulunan Sitenin işlevselliği, Kullanıcının Hesabındaki fonlar için ödeme yapmak zorunda kalmadan Kullanıcının belirli bir Sanal Öğeyi almasını veya belirli bir promosyona erişmesini sağlar. Kullanıcı, işlevsellik sayfasında açıklanan gereklilikleri yerine getirir ve ardından yukarıda açıklanan seçeneği alır. İlkinden sonra yukarıda açıklanan her bir promosyonun alınması, sitenin işlevsellik gönderme adresinde belirtilen süreyle sınırlıdır.
4.8 Site, Kullanıcıya Sitenin 'Sözleşmeler' olarak adlandırılan Özelliklerine erişim sağlar:
4.8.1 cscase.com/contract adresinde bulunan Web Sitesinin işlevselliği, Kullanıcının Kullanıcı Hesabından 3-10 Sanal Nesne yatırarak belirli bir Sanal Nesneyi almasını sağlar. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabından Sanal Nesneleri yatırmadan önce, Kullanıcıya, Site tarafından belirlendiği şekilde, Kullanıcı tarafından alınan Sanal Nesnenin değeri hakkında belirli bilgiler verilir.
4.9 Site, Kullanıcıya Sitenin 'Yükseltmeler' olarak adlandırılan Özelliklerine erişim sağlar:
4.9.1 cscase.com/upgrade adresinde bulunan Web Sitesinin işlevselliği, Kullanıcının Kullanıcı Hesabından 1-7 Sanal Nesne yatırarak belirli bir Sanal Nesneyi almasını sağlar. Sanal Nesnelerin Kullanıcı tarafından Kullanıcı Hesabından yatırılmasından önce, Kullanıcıya aldığı Sanal Nesne hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Bu bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: Sanal Öğenin Site tarafından belirlenen değeri, Sanal Öğenin adı, Kullanıcının Sanal Öğeyi ne ölçüde alabileceği. Kullanıcı, sonuç ne olursa olsun garantili bir Sanal Öğe alacaktır.
5. PARTİ ÇÖZÜMÜ
5.1Kullanıcı, bu Sözleşme ile sağlanan hizmetlerin sağlanması için doğrudan Sitede yayınlanan bilgilerle belirlenen miktar ve sırayla Site Yöneticisine ücret ödemeyi taahhüt eder.
5.2Yöneticinin hizmetleri için ödeme, Site Yöneticisi tarafından sağlanan Sitenin kullanımı için yapılan ödemede Kullanıcının uygun hesabının yazılmasıyla yapılır.
5.3Kullanıcı hesabını yenileme yöntemleri, kullanılan ödeme sistemleri Web Sitesi Yöneticisinin takdirine bağlı olarak belirlenir ve Web Sitesinin teknik işlevselliğinde uygulanır.
5.4Site Yöneticisinin hizmetlerinin ödenmesiyle ilgili komisyonlar (Kullanıcı hesabının yenilenmesiyle birlikte) Kullanıcı tarafından ödenir.
5.5 Kullanıcının, Web Sitesinde yayınlanan ilgili bilgiler tarafından belirlenen miktarda Web Sitesi Yöneticisinin hizmetleri için ödeme yapmak için yeterli parası yoksa, Web Sitesi Yöneticisi bu Kullanıcıya Sanal Nesneyi alma olanağı sağlamaz.
5.6 Kullanıcı, Sitenin işlevselliğini kullanarak herhangi bir şüpheli eylemde bulunursa, Site Yöneticisi, Kullanıcı işlemlerinin ayrıntılarını gerçekleştirmek için Kullanıcının Sanal Nesneleri (öğeleri) Siteden çekme yeteneğini geçici olarak askıya alma hakkını saklı tutar.
5.7 Kullanıcı, Site'nin yazılım kodundaki güvenlik açıklarını kazanç elde etmek için kullanırsa, Site Yöneticisi bu Kullanıcıyı bloke etme ve Kullanıcı'nın Site'deki Hesabından bu şekilde alınan tüm parasal (elektronik) fonları ve Sanal Nesneleri silme hakkını saklı tutar. .
5.8 Kullanıcı'nın hizmet bloklarından herhangi birine katılımdan yararlanmak için herhangi bir yazılımı kullanması halinde, Site Yöneticisi bu Kullanıcıyı bloke etme ve bu şekilde Kullanıcı Hesabından bu şekilde aldığı tüm parasal (elektronik) fonları ve Sanal Nesneleri silme hakkını saklı tutar. site.
6. SORUMLULUK
6.1Kullanıcı ve Site Yöneticisi, işbu Sözleşmede belirtilen koşulların ihlalinden yürürlükteki yasalara göre sorumlu olacaktır.
6.2Bu Sözleşmenin ihlali için Site Yöneticisi, Kullanıcıya aşağıdaki önlemleri uygulama hakkına sahiptir:
 • Kullanıcının belirli bir süre veya zaman sınırlaması olmaksızın Sitenin işlevselliğini kullanmasına erişimini engellemek;
 • Kullanıcı tarafından Sitenin olası kullanım kapsamını belirli bir süre için veya terim tanımlamadan sınırlamak;
 • Kullanıcı ile olan bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edin (fesih).
6.3Site Yöneticisi, Kullanıcının Sitenin kullanımıyla bağlantılı olarak maruz kaldığı kayıp ve masraflardan sorumlu değildir, özellikle:
 • Sitede yayınlanan bilgilerin kullanımından kaynaklanan kayıp ve masraflar.
 • Diğer Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların Kullanıcı Profiline yetkisiz erişiminden kaynaklanan kayıp ve masraflar.
 • Kullanıcının istek ve/veya niyetlerini karşılamayan Sanal Nesnenin alınması nedeniyle Kullanıcının uğradığı zarar ve masraflar.
 • STEAM hizmetleri tarafında yaşanan problemlerden kaynaklanan kayıp ve giderler.
 • Valve'in Sitenin botlarını engellemesiyle bağlantılı olarak Kullanıcının maruz kaldığı kayıp ve masraflar.
 • İdarenin kontrolü dışındaki problemler, afetler ve mücbir sebepler ve/veya durumlardan kaynaklanan zarar ve harcamalar.
6.4Site Yöneticisi, Sitede yayınlanan reklamların, reklam afişlerinin ve reklamların, bağlamsal reklamların, hiper bağlantıların incelenmesiyle bağlantılı olarak Kullanıcının maruz kaldığı maliyetlerden, kayıplardan ve / veya diğer zararlardan sorumlu değildir.
6.5Kullanıcı, Sanal Öğenin Kullanıcıya sağlanamaması (sağlamayı reddetmesi), Kullanıcının isteklerine uygun olmayan Sanal Öğenin Kullanıcıya sağlanması ile ilgili olarak Web Sitesi Yöneticisine herhangi bir talepte veya iddiada bulunmayacağını taahhüt eder. ve/veya niyetler.
6.6Sitede meydana gelebilecek olası aksaklık ve kesintilerden ve bunun sonucunda meydana gelebilecek bilgi kayıplarından Site Yöneticisi sorumlu değildir.
7. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ
7.1Web Sitesi Yöneticisi ve Kullanıcı, işbu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözmek için bir duruşma öncesi şikayet prosedürü oluşturmuştur. Sunulan şikayete cevap vermek için son tarih, alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günüdür.
7.2 Sitenin işleyişi ile ilgili tüm sorunlar ve kusurların yanı sıra Site Yöneticisinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Kullanıcı, en geç yirmi dört saat (yirmi dört saat) içinde Site Yöneticisini bilgilendirmelidir. ) ilgili sorunların ve kusurların tespiti.
7.3 Tartışmalı konularda anlaşmaya varılamaması durumunda, bu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlık, Web Sitesi Yöneticisinin bulunduğu yerde UK yasalarına göre yargı denetimine tabi olacaktır.
8. KULLANIM ŞARTLARI
8.1Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin 1.1.1 paragrafında belirtilen Sitede İnternet'te yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
8.2Bu Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilmiştir ve Site Yöneticisi tarafından iptal edildiğinde hükümsüz ve hükümsüz hale gelir.
8.3 Sözleşmede değişiklik yapılması durumunda, değişikliklerin yayımlanması sırasında ayrıca başka bir yürürlük tarihi belirlenmedikçe, bu değişiklikler Sözleşme'nin yeni versiyonunun Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
8.4Kullanıcı, bu Sözleşmenin hükümlerindeki değişiklikleri bağımsız olarak izlemeyi kabul eder ve bu yükümlülüğe uyulmamasıyla ilgili olumsuz sonuçlardan sorumludur.
8.5 Kullanıcı, bu Sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etmezse, Siteyi kullanmayı bırakmalıdır. Aksi takdirde, Sitenin Kullanıcı tarafından Site Kullanıcısının istek ve/veya niyetlerine uygun olmayan şekilde kullanılmaya devam edilmesi, Kullanıcının yeni baskıda Sözleşmenin şartlarını kabul ettiği anlamına gelir.
8.6Sözleşmenin güncel versiyonu Web Sitesinde mevcuttur:: https://cscase.com/agreement.
8.7Bu Sözleşme İngilizce dilinde yazılmıştır. Başka bir dilde okunması gerekiyorsa çevrim içi veya çevrim dışı tercüman kullanılacaktır. Ancak, Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile Sözleşmenin başka bir dile çevrilmiş versiyonu arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Sözleşmenin İngilizce versiyonu geçerli olacak ve doğrudan uygulanabilir olacaktır.