Top drop
live84 Online

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia zmiana: 24.11.2021
Niniejsze Zasady ochrony prywatności określają i opisują sposób, w jaki Firma przetwarza i chroni informacje, które użytkownik może przekazać podczas odwiedzania niniejszej Witryny, oraz nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.
Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy i w inny sposób obchodzimy się z danymi osobowymi użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z niniejszej Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie powinieneś korzystać z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Polityka ta może ulegać zmianom od czasu do czasu. Dalsze korzystanie z tej Strony po wprowadzeniu przez nas zmian jest równoznaczne z ich akceptacją, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie, czy polityka ta jest aktualizowana. Data ostatniej zmiany zasad zostanie podana w górnej części Polityki prywatności.
1. Informacje, które gromadzimy
Firma może gromadzić wyłącznie informacje nieosobowe (Non-PII). Informacje nieosobowe to informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby i są wykorzystywane zbiorczo w celu uzyskania ogólnych informacji o użytkownikach Witryny.
2. Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje
2.1 Zbierane przez nas informacje wykorzystujemy do
2.1.1 dostarczania, utrzymywania i ochrony Usług;
2.1.2 informować użytkowników o promocjach, nowych usługach i ofertach specjalnych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2.1.3 dostosować nasze produkty, obsługę klienta i ogólne doświadczenia;
2.1.4 poprawiania zawartości, działania, wyglądu i użyteczności Usług;
2.1.5 prowadzić ankiety, badania i oceny;
2.1.6 rozwiązywanie problemów oraz rozstrzyganie sporów i zapytań dotyczących obsługi klienta;
2.1.7 gromadzenie danych demograficznych;
2.1.8 wykonywać inne zadania administracyjne.
3. Ciasteczka
Pliki cookie to małe fragmenty kodu, zwykle przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika, które umożliwiają witrynie 'personalizację' dla każdego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam identyfikację plików na komputerze użytkownika oraz zapisanie jego preferencji i innych danych dotyczących jego wizyty w naszej witrynie, dzięki czemu po ponownym odwiedzeniu witryny wiemy, kim jest i możemy spersonalizować jego kolejną wizytę w tym miejscu. Należy pamiętać, że pliki cookie mogą być powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Wykorzystanie plików cookie pozwala nam śledzić informacje o użytkowniku i zapobiega konieczności ponownego wprowadzania danych przy każdym połączeniu.
3.1 Możemy używać plików cookie do:
3.1.1 Gromadzenie zbiorczych danych dotyczących ruchu na stronie i interakcji z nią w celu oferowania lepszych doświadczeń i narzędzi na stronie w przyszłości.
3.1.2 Możemy również korzystać z usług stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.
Można wybrać opcję powiadamiania użytkownika przez komputer o każdym wysłaniu pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka ma inne ustawienia, dlatego w menu Pomoc przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak prawidłowo zmienić ustawienia plików cookie. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.
3.2 Profile użytkowników: Firma może łączyć informacje niebędące osobistymi informacjami osobistymi, informacje z plików dziennika i pliki cookie w celu utworzenia profilu użytkownika w Witrynie, który może być wykorzystany do sprzedaży produktów lub usług użytkownikowi, śledzenia aktywności w Usługach, utrzymywania bazy danych klientów oraz zarządzania wiadomościami e-mail, ankietami i innymi konkursami.
3.3 Zgodność z przepisami prawa / Ujawnianie innych informacji: Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia informacji o użytkowniku w dobrej wierze, zgodnie z wymogami prawa, w odpowiedzi na procesy prawne, w tym wnioski organów ścigania, oraz każdej osobie lub podmiotowi, który może nabyć całość lub część naszej działalności. lub aktywów, w związku z jakąkolwiek zmianą kontroli nad nami, reorganizacją naszej firmy, rozwiązaniem lub podobnym zdarzeniem. A także, gdy jest to konieczne do zapobiegania oszustwom i ochrony bezpieczeństwa, własności lub praw prawnych naszej Firmy, naszych użytkowników, podmiotów stowarzyszonych lub innych osób trzecich. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku w celu zarządzania i ochrony naszej infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa. Firma może również ujawnić informacje o użytkowniku w dowolnym innym celu za zgodą użytkownika. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku zewnętrznym dostawcom usług lub podmiotom, które wykonują funkcje dla nas, takim jak dostawcy usług poczty elektronicznej i bazy danych. Informacje niebędące informacjami osobistymi możemy udostępniać w dowolnym momencie w dowolnym celu.
3. Do-Not-Track
Do-Not-Track' to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które umożliwia wyrażenie preferencji dotyczących śledzenia przez reklamodawców i inne strony trzecie. Obecnie nie reagujemy na sygnały Do-Not-Track.
4. Jak uzyskać dostęp do swoich informacji lub je zmienić?
Staramy się, aby wszystkie dane osobowe były dokładne i kompletne. Użytkownik zawsze ma pełną kontrolę nad informacjami, które przechowujemy, aby mu służyć. Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie i tak często, jak jest to konieczne. Użytkownik może również zażądać usunięcia informacji. Informacje mogą zostać wstrzymane lub wyłączone z procesu usuwania, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa, lub zgodnie z opisem w punkcie 'Wykorzystanie informacji' powyżej. Dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich zmiany można uzyskać, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]
5. Przechowywanie i bezpieczeństwo
Przechowujemy informacje niebędące informacjami osobistymi tylko wtedy, gdy wymaga tego nasza działalność. Po usunięciu takich informacji zostaną one zniszczone lub staną się nieczytelne.
Uważamy, że bezpieczeństwo informacji o użytkowniku jest poważnym problemem i zobowiązujemy się do ochrony informacji, które od niego otrzymujemy. Stosujemy komercyjnie uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą. Nasza witryna internetowa jest regularnie skanowana w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach i znanych słabych punktów, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo odwiedzin. Stosujemy regularne skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania. Nie używamy certyfikatu SSL.
Chociaż podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony danych użytkowników, nie można w 100% zagwarantować transmisji danych przez Internet.
Mimo że posiadamy umowy i procedury dotyczące weryfikacji przez osoby trzecie, nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą uzyskać takie informacje.
Należy pamiętać, że bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od Ciebie. Prosimy nie podawać nam żadnych informacji za pośrednictwem niezabezpieczonych kanałów, np. w miejscach publicznych. Jeżeli użytkownik otrzymał od nas lub sam wybrał hasło, kod dostępu lub podobne zabezpieczenie, musi zachować poufność tego hasła, kodu dostępu lub zabezpieczenia. Nie należy nikomu udostępniać swojego hasła. Jeśli uważasz, że Twoje hasło lub konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
6. COPPA (Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie)
Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie korzystaj z tej Witryny ani nie podawaj nam żadnych informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. Nie wolno również używać nazwy użytkownika lub imienia i nazwiska. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje o dziecku w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].
7. USTAWA O SPAMIE
Zbieramy adresy e-mail podane na Stronie. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego adres e-mail lub numer telefonu był wykorzystywany przez Firmę do promowania własnych usług lub produktów i usług stron trzecich, może z tego zrezygnować, wysyłając do nas wiadomość e-mail z prośbą o rezygnacjęcscase.com. Należy pamiętać, że jeśli informacje o użytkowniku zostały już udostępnione lub sprzedane stronom trzecim, nie można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym wysyłanych przez te strony. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od tych podmiotów, należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami.
8. Zmiany w Polityce prywatności
Możemy w każdej chwili zmienić niniejsze Zasady ochrony prywatności. W takim przypadku zaktualizujemy datę na górze tej strony. Zmieniona Polityka prywatności wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu jej na Stronie. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania tej strony w poszukiwaniu zmian, aby zawsze byli świadomi, w jaki sposób chronimy gromadzone przez nas dane osobowe.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami w tej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny po wejściu w życie takich zmian będzie oznaczało uznanie i akceptację warunków zmienionej Polityki prywatności.
9. Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. Jeżeli konieczne jest przeczytanie jej w innym języku, należy skorzystać z tłumacza online lub offline. Jednakże w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową Umowy a wersją Umowy przetłumaczoną na inny język, angielska wersja językowa Umowy ma pierwszeństwo i jest bezpośrednio wykonalna.